III KONGRES SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO „ZDROWA SZKOŁA. O POTRZEBACH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg oraz Miasto Gdynia wraz z partnerami mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE SZKÓŁ ODPOWIEDZIALNYCH CYFROWO, który odbędzie się 18 i 19 listopada 2024 roku w Gdyni. Kongres Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo będzie kolejną okazją, by realnie spotkać się w społeczności nowoczesnych szkół, które podejmują działania mające na celu zadbanie o dobre relacje w szkole oraz dobrostan psychiczny zarówno uczniów jak i nauczycieli. Czekamy na Was z ciekawymi treściami, inspirującymi prelegentami z różnych dziedzin oraz praktycznymi pomysłami na zadbanie o dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli! W tym roku w sposób szczególny chcemy pochylić się nad bardzo ważnym przesłaniem: SŁOWA MAJĄ MOC
Dowiedz się więcej
Dzień 1
08:00 – 09:00 rejestracja uczestników kongresu
09:00 – 09:30 uroczyste otwarcie kongresu
09:30 – 10:15 WYKŁAD 1. "Ubrani słowami w tożsamość" - dr Agnieszka Kozak
10:15 – 11:00 WYKŁAD 2. "Słowa zmieniają rzeczywistość- siła słów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym" - dr Halszka Witkowska
11:00 – 11:45 przerwa kawowa
11:45 – 12:30 WYKŁAD 3. "Wirtualne słowa - realne konsekwencje. O rozedrganej tożsamości młodych cyfrowych" - dr Maciej Dębski
12:30 – 13:15 DEBATA ( W PRZYGOTOWANIU)
13:15 – 14:00 przerwa kawowa
14:00 – 14:45 WYKŁAD 4. "Dialog w edukacji czy zakaz? - o szkolnych zakazach używania telefonów" - dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski
14:45 – 15:30 WYKŁAD 5. "Rozmowy kontrolowane. Co w mózgu słucha i jak reaguje na słowa - dr Wojciech Glac
15:30 – 16:30 OBIAD
16:30 – 19:00 sesja warsztatowa
20:00 kolacja - Casa Cubeddu: Ristorante da Domenico
Dzień 2
09:00 – 10:00 przerwa kawowa
10:00 – 10:45 WYKŁAD 6. "Nie lubię się bać! - czyli jak zrozumieć lęki i obawy uczniów - dr Kamila Olga Stępień-Rejszel
10:45 – 11:30 WYKŁAD 7. "STEAM - słowa w działaniu, czyli o tym jak stworzyć bezpieczne środowisko edukacji przyszłości” - prof. M. Plebańska)
11:30 – 12:15 przerwa kawowa
12:15 – 13:00 WYKŁAD 8. "Słowa mAIą moc - "Magiczne" technologie generatywne jako wyzwanie dla edukacji codzienności - dr G. Stunża
13:00 – 13:45 WYKŁAD 9. "Budowanie odporności psychicznej u dzieci" - mgr K. Wysokińska
13:45 – 14:30 WYKŁAD 10 (W PRZYGOTOWANIU)
14:30 - 15:00 Zakończenie Kongresu

Warsztaty dotyczyłyby tematyki związanej z emocjami jakie powstają w pracy nauczyciela, a także tego w jaki sposób wykorzystać emocje w prowadzeniu zajęćwarsztatowych, lekcyjnych itp. Emocje są nieodłącznym elementem życia ludzkiego w każdym jego aspekcie, dlatego znajomość ich i umiejętność reagowania na nie jest niezwykle ważna i potrzebna. Ponieważ edukacja oparta jest na relacji wzajemnej nauczyciel-uczeń, ważne jest by wiedzieć w jaki sposób na gruncie komunikacji, a także dydaktyki wykorzystać emocje, aby wpływały one nie tylko na ilość i jakość zapamiętywanej przez nas wiedzy, ale także budowały zdrowe relacje. Znajomość emocji i radzenia sobie z nimi jest też niezwykle ważna w kwestii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli.

Bio prowadzącego – Damian Kupczyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Da Vinci oraz Collegium Humanum. Mgr pedagogiki w specjalności resocjalizacji i terapii w edukacji, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel sztuki i informatyki, certyfikowany tutor, psychotraumatolog i suicydolog, psychoseksuolog. Wykładowca akademicki, a obecnie student 5 roku studiów magisterskich na kierunku psychologii w specjalności psychoterapii.

W przygotowaniu

Dzień 1
08:00 – 09:00 rejestracja uczestników kongresu
09:00 – 09:30 uroczyste otwarcie kongresu
09:30 – 10:15 Więź - podstawowa matryca zaufania do siebie i świata.
Od czego zależy i jak ją wzmacniać? (Joanna Flis)
10:15 – 11:00 Jak się czujesz? Czyli jak zadbać o swoje zdrowie emocjonalne
zanim zmieni się w chorobę (Anna Hady)
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:15 W zdrowej szkole zdrowy duch. Kondycja relacji szkolnych
w świetle wyników Badań (Maciej Dębski)
12:15 – 13:00 Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym uczniów
(Martyna Wojciechowska, Maciej Dębski, Lech Kalita)
13:00 – 13:30 przerwa kawowa
13:30 – 14:15 Dobry nauczyciel czyli kto? Jak nie zgubić siebie w
roli nauczyciela. (Tamara Kasprzyk)
14:15 – 15:15 Lama, czyli więcej niż jedno zwierzę. O mózgowych potrzebach
okresu szkolnego i konsekwencjach ich niezaspokojenia (Wojciech Glac)
15:15 – 16:00 OBIAD
16:00 – 19:00 sesja warsztatowa
20:00 kolacja
Dzień 2
08:00 – 09:00 przerwa kawowa
09:00 – 10:00 Dostępność w edukacji - jak ma się inkluzja w polskiej szkole?
(Aleksandra Rodzewicz)
10:00 – 11:00 Trauma powszechniejsza niż myślisz - jak mogą pomóc przyjaciele,
rodzice i nauczyciele? (Bilicki Tomasz)
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Cyfrowa Dekada, czyli o upodmiotowieniu dzieci w sieci. Jakie szanse
dla szkół niesie nowa strategia Unii Europejskiej (Magdalena Bigaj)
12:30 – 13:30 Nauczyciel w klasie wielokulturowej – niezbędnik wychowawcy
i przedmiotowca (Agnieszka Tomasik)
13:30 – 14:00 przerwa kawowa
14:00 – 15:00 Wykorzystanie gier planszowych w kontekście dbania o zdrowie
psychiczne uczniów (Urszula Świat)
15:00 zakończenie konferencji
LP Tytuł Warsztatu streszczenie Osoba prowadząca Godzina i Sala
1 „Szkoła oparta na wartościach – jak dbać o zasoby swoje i szkolnej kadry” Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o takich zagadnieniach jak empatia, wartość relacji w środowisku szkolnym i potrzeba otwartości na międzykulturowość i różnorodność społeczną. Podejmiemy temat wyzwań, jakie stoją współcześnie przed nauczycielami, pedagogami, psychologami, a także tego, jak jako środowisko możemy się wzajemnie wspierać i czerpać ze swoich umiejętności i kompetencji. Podczas warsztatów nie będzie prezentacji ani materiałów do czytania. Pracować będziemy w oparciu o zasoby i doświadczenia naszej warsztatowej grupy – stosując uważne słuchanie, pracę w grupach, koła empatyczne.
Jacek Jakubowski - Współwłaściciel i Superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek założyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizor warsztatów szkoleniowych rekomendowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, superwizor Izby Coachingu, członek polskiego klubu amerykańskiej organizacji Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA.
Prowadzi projekty rozwoju kultury organizacyjnej w korporacjach, a także w firmach małych i średnich. Założył OGÓLNOPOLSKĄ SPOŁECZNĄ KOALICJĘ NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów (założonej przed trzydziestu laty), która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP.
Autor koncepcji i realizator cykli szkoleniowych dla wielu firm. Doświadczony mentor i coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Zajmuje się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społecznego, szkoleniami z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Konstruował programy przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji środowiska lokalnego, zmian w systemie edukacji, profilaktyki uzależnień.
17:30-19:00
SALA G
2 „Baw się, angażuj, działaj! – warsztaty i projekty w przestrzeni szkolnej”
Podczas naszych warsztatów zabierzemy Państwa w świat działań kreatywnych i projektów społecznych, skierowanych do ucznia i przez ucznia wykonywanych. Ukażemy, jak ważną rolę w procesie edukacyjnym spełnia przestrzeń szkolna – warsztatownia, craftroom, klockownia, jako miejsca komfortowe dla ucznia. Omówimy projekty społeczne, stające się okazją do zdobywania nowych doświadczeń, pozytywnego odbioru na zewnątrz, motywacją do dalszych działań. Wskażemy ich rolę terapeutyczną, prowadzącą do samoakceptacji i otwarcia się na to co nowe i nieznane. Wspólnie zadbamy o higienę psychiczną naszą i naszych uczniów.
Prowadzące: Agnieszka Spigarska-Linde - Nauczyciel dyplomowany z 21-letnim stażem. Uczy historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gdańsku. Prowadzi też zajęcia rozwijające kreatywność, na których zaraża uczniów pasją do nowoczesnych technologii oraz motywuje do spędzania czasu poza nimi – m.in. w szkolnej warsztatowni. Jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego – inicjuje wraz z uczniami ciekawe eventy oraz akcje charytatywne. W szkole pełni też funkcję administratora dziennika elektronicznego (Vulcan), koordynuje projekt Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo oraz Laboratoriów Przyszłości. Założyła i prowadzi profil szkoły na Facebooku.
Jest trenerem w Centrum Edukacji i Rozwoju Progresownia oraz wykładowcą w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku (wykłada „Grafikę komputerową dla nauczycieli”). Od wielu lat współpracuje w zakresie miesięcznych i półrocznych praktyk studenckich z Wydziałem Historii UG, będąc również w krótkim okresie opiekunem grup. Pisze cykliczne artykuły do lokalnej prasy, dotyczące działań podejmowanych przez jej szkołę. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją Gdańską przy organizacji i przeprowadzaniu Olimpiady wiedzy o Gdańsku, zasiadając w Komitecie Organizacyjnym konkursu. W roku szkolnym 2021/2022 otrzymała tytuł MIEE. Prowadzi bloga „Przystanek HISTORIA” (przystanekhistoria.blogspot.com) oraz jego fanpage na Facebooku (www.facebook.com/KreatywnieNaHistorii).
Magdalena Zybura - Nauczyciel z 24 letnim stażem. Obecnie pracuje jako bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Gdańsku.
W swojej pracy stawia na promocję czytelnictwa, zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą. Zmienia bibliotekę w centrum życia szkoły. Stawia na pracę projektową. Pod jej opieką młodzież realizuje projekty czytelnicze i społeczne we współpracy z Radą Dzielnicy oraz Gdańskim Funduszem Młodzieżowym.
Jest pasjonatką nowoczesnych technologii w edukacji: Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), ambasador Wakelet, uczestnik projektu Wikiteka w ramach programu Wikiszkoła realizowanego przez Wikipedia Polska, koordynator programu Laboratoria Przyszłości. Swoje zainteresowania nowoczesnymi technologiami wykorzystuje w promocji czytelnictwa i działań swojej biblioteki – poprzez prowadzenie fanpage Biblioteki Mądrej Sowy na FB oraz stronie internetowej szkoły, a także jej odpowiednikowi na FB.
16:00-17:30
SALA D
3 „Wyreguluj się. Moc życzliwej uważności, jako klucz do oswajania emocji”
Droga wyjścia ze stresu prowadzi przez stres; nie naokoło, nie w innym kierunku. Poszukamy sposobów na oswajanie stresu, czyli mierzenie się z czymś dużym i ważnym, co w nieunikniony sposób pojawia się w naszym życiu i może działać na naszą korzyść. Będziemy doświadczać, jak możemy wspierać siebie w pracy ze stresem wykorzystując dwa zasoby, które mamy zawsze przy sobie – ciało i uważność. Zobaczymy, jak doświadczać intensywnych emocji małymi krokami i obniżać ich natężenie. Poznamy interwencje, które mogą wspierać Cię przez cały dzień, w każdej sytuacji i które warto włączyć do swojej rutyny, by regularnie ładować baterie.
Praktykowanie takich strategii to budowanie odporności psychicznej. Dzięki tym umiejętnościom nie sprawimy, że burze emocjonalne znikną, ale nauczymy się zarzucać kotwicę, by je bezpiecznie przetrwać bez zmiany swojego kursu.
Prowadząca: Anna Hady – Mentor Kryzysowy, coach, trener. Pracuje z rodzicami i nauczycielami w obszarze kryzysu psychologicznego, kryzysów rodzinnych, świadomego rodzicielstwa oraz praktykowania uważności. 16:00-17:00
SALA F+H
4 „Na wyciągnięcie ręki - sposoby przywracania równowagi emocjonalnej w stresujących okolicznościach.”
Zapraszam Państwa na 1,5-godzinny warsztat, którego tematem będzie pielęgnowanie dobrostanu nauczycieli i budowanie odporności psychicznej.
Podczas spotkania poszukamy Waszych indywidualnych sposobów na wracanie do siebie, kiedy okoliczności stają się szczególnie przytłaczające i wytrącające Was z optymalnego poziomu funkcjonowania. Przyjrzymy się, jakie działania w tej kwestii dostępne są już, na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, że wyjdziecie z tego warsztatu z dużą dozą życzliwości - dla siebie samych.
Prowadząca: Tamara Kasprzyk - jestem psycholożką, trenerką Familylab oraz współzałożycielką i prezeską Fundacji Familylab Polska.
Moje życie zawodowe skupione jest wokół wartości promowanych przez Familylab - równej godności, integralności, autentyczności i odpowiedzialności osobistej. W centrum moich zainteresowań leży relacja - przede wszystkim relacja dorosłego z dzieckiem, ale także relacja z samym sobą. Szukam skutecznych sposobów na to, aby budzić w dorosłych umiejętność patrzenia na siebie z życzliwością i łagodnością, które wzmacniają nasze poczucie własnej wartości.
16:00-17:30 SALA G
5 „Spotkanie z grami planszowymi: wspólne rozgrywki i burza mózgów” Podczas warsztatu nauczę uczestników grać w grę "Dixit", której autorem jest Jean Louis Roubira, lekarz pracujący w szpitalu w Poitiers z młodymi pacjentami przeżywającymi trudności w środowisku szkolnym i poza nim. Po zakończonych rozgrywkach przeprowadzimy burzę mózgów, w efekcie której podzielimy się własnymi pomysłami na wykorzystanie gry w szkolnych gabinetach i salach. Prowadząca: Urszula Świat - koordynatorka projektów edukacyjnych w wydawnictwie Rebel z wieloletnim doświadczeniem w pracy jako oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel. Miłośniczka gier planszowych oraz kreatywnego podejścia do nauczania, w głębokim poszanowaniu potrzeb i możliwości każdego ucznia. Z tego połączenia powstał cel promowania gier planszowych w edukacji i kulturze. Z ramienia firmy Rebel realizuje go poprzez autorskie programy "Zgrana Szkoła" i "Zgrana Biblioteka". Prywatnie mama dwóch wspaniałych maluchów, które czynią jej życie najpiękniejszą grą tak wielce strategiczną jak losową 😉 16:00-17:45
SALA E
6 „Realne konsekwencje cyberprzemocy wśród młodzieży - narzędzia prawne i kierunki działań” Podczas warsztatu będziemy rozmawiali o przemocy wśród młodzieży, z głównym naciskiem na działania w cyberprzestrzeni. Porozmawiamy o tym, jakie są współczesne problemy młodzieży w tym zakresie, jakie mamy narzędzia prawne i faktyczne, żeby działać oraz w jakim kierunku zmierzamy. Warsztaty odbędą się w formule world cafe, będę poruszały praktyczne prawne aspekty zjawiska cyberprzemocy i hejtu, zostaną przeprowadzone przez zespół prawników zrzeszonych w Adwokaturze Polskiej. Prowadzący: Adwokatura Polska - Prezes adw. Przemysław Rosati, adw. Justyna Mazur, adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adw. Jan Suchanek 17:00-19:00
SALA F+H
7 „Jak budować siłę psychiczną z pomocą gier planszowych?”
Opowiemy o niezastąpionej roli gier planszowych. Przedstawimy ich walory nie tylko edukacyjne, poznawcze, ale skupimy się na aspekcie społecznym i emocjonalnym. Opowiemy trochę więcej o grywalizacji, którą stosuje się w celu utrzymania zaangażowania, budowania nawyków i kształtowania pozytywnych zachowań oraz dążeniu do określonego celu.
Uświadomimy uczestnikom, że grając możemy lepiej radzić sobie z przegraną, bo tak jak w życiu, w grze pojawią się lepsze i gorsze momenty.
Gry dają nam informację, jak radzić sobie z porażką i wachlarzem różnorodnych emocji przeżywanych w trakcie rozgrywek.
Pokażemy gry, które będę pomoce w rodzinach, szkołach, gabinetach, świetlicach itp.
Powiemy także o roli dorosłego grającego z dziećmi i jak budować relacje za pomocą gier.
Prowadzące: Elżbieta Goślicka – trenerka komunikacji i zarządzania, Danuta Wilczarska –Szafarczyk- pedagog szkolny, terapeuta. Autorki serii gier terapeutycznych „Mijamy się” oraz pasjonatki gier planszowych. 17:30-18:30
SALA D

GOŚĆ SPECJALNY KONGRESU

Gość specjalny

Główni prelegenci

dr Halszka Witkowska

dr Maciej Dębski

dr Agnieszka Kozak

prof. UG dr Wojciech Glac

dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski

Marlena Plebańska

Dr Kamila Olga Stępień-Rejszel

Grzegorz D. Stunża

Karolina Wysokińska

Sorry, no posts matched your criteria.

Warsztaty

Możliwość wymiany doświadczeń

Podczas konferencji - w trakcie wydłużonych przerw - istnieć będzie możliwość wymiany doświadczeń w zakresie dbania o zdrowie psychiczne uczniów oraz nauczycieli. Rozmowy kuluarowe to doskonała okazja do lepszego poznania się, zdobycia wiedzy o praktycznych rozwiązaniach wspierających społeczność szkolną.

Innowacyjna Debata Ekspercka

W trakcie III Kongresu SOC wracamy do organizacji debaty, która zastąpi jeden z wykładów. Rozmawiać będziemy o tym, w jaki sposób wypowiadane słowa kształtują świadomość uczniów i nauczycieli, jak wielka jest siła wypowiadanych zdań, w jaki sposób w dobie gwałtownego rozwoju nowych technologii dbać o kulturę języka. W debacie wezmą udział goście reprezentujący nie tylko środowisko szkolne, ale również twórcy cyfrowi i przedstawiciele segmentu IT.

Spotkania z wystawcami

Podczas III Kongresu SOC rozwijamy możliwość szerszego spotkania się wystawcami, którzy oferować będą możliwość zakupu swoich produktów. Ponownie pojawią się wydawnictwa naukowe, organizacje pozarządowe, planowane jest spotkanie autorskie z niektórymi prelegentami, którzy w ciągu ostatniego roku wydali swoje ciekawe publikacje naukowe.

Warsztaty edukacyjne

W kolejnej edycji Kongresu ponownie zapraszamy na inspirujące warsztaty. Pierwszego dnia konferencji w godzinach 16:00-19:00 planujemy cykl ciekawych spotkań z praktykami, którzy wprowadzą swoich słuchaczy w meandry wiedzy psychologiczno-pedgogicznej. Podczas warsztatów prezentowane będą również gry edukacyjne, których celem jest budowanie więzi i właściwych relacji w środowisku szkolnym.

Materiały edukacyjne

W trakcie konferencji uczestnikom zostaną rozdane materiały edukacyjne. W tym roku postaramy się również, aby wrócili Państwo nie tylko z głową pełną pomysłów, ale również z siatką pełną wartościowych prezentów.

REJESTRACJA

Trwa rejestracja na III Kongres SOC 2024.
Zapisz się już dziś i zapewnij sobie miejsce!

Udział STACJONARNY w konferencji to koszt 800 zł

UDZIAŁ ONLINE w konferencji to koszt 200 zł
Zapisy na warsztaty ruszą z początkiem listopada 2024. Zapraszamy!